Izbor iz sadržaja

Naknadno pronađena ostavinska imovina

15.09.2015 07:30 Ako je između nasljednika sporno spada li naknadno pronađena ostavinska imovina u ostavinu, tada nasljednici mogu svoje zahtjeve ostvariti u parnici, s time da se u tom slučaju ne primjenjuju odredbe čl. 224. i čl. 225. Zakona o nasljeđivanju niti institut prekida ostavinskog postupka.