Izbor iz sadržaja

Prikriveno jamstvo kod mjenice

25.08.2015 07:30 Položaj prikrivenog jamca (žiranta) nije istovjetan položaju avaliste iz razloga što je obveza prikrivenog jamca samostalna.