Izbor iz sadržaja

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

28.07.2015 07:30 Ako je ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sklopljen prije stupanja na snagu važećeg Zakona o obveznim odnosima (NN. 35/05) tada se njegova valjanost prosuđuje temeljem općih propisa obveznog prava.