Izbor iz sadržaja

Pogrešan upis

13.07.2015 07:30 Pogrešnim upisom u zemljišnoj knjizi smatra se samo onaj upis koji je različit od sadržaja naloga iz rješenja zemljišno-knjižnog suda o dozvoli upisa.