Izbor iz sadržaja

Rješenje o nasljeđivanju

06.07.2015 08:00 Prvostupanjski sud je pravilno zaključio da spisu priloženi rodni list za W. M. K. B. izdan u R. P. predstavlja stranu javnu ispravu koja se može upotrijebiti na teritoriju RH. Naime, i R. H. i R. P. su stranke Haške Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava od 5. listopada 1961. godine.