Izbor iz sadržaja

Nadležnost suda - ovrha

18.05.2015 07:30 Odredbom čl. 85. ZID OZ dopunjen je čl. 287. Ovršnog zakona na način da je dodan st. 2. koji propisuje da će javni bilježnik u slučaju iz čl. 282. st. 3. Zakona spis proslijediti sudu koji bi bio stvarno nadležan u parničnom postupku, a citirani čl. 282. st. 3. propisuje da će javni bilježnik proslijediti spis radi provedbe postupka u povodu prigovora nadležnom sudu koji će u povodu takvog prigovora donijeti odluku iz čl. 57. i 58. OZ.