Izbor iz sadržaja

Ovrha radi naplate novčane tražbine

05.05.2015 07:30 U postupku prisilnog ostvarenja tražbine (plaće) iz radnog odnosa dosuđene u bruto iznosu zajedno sa zateznom kamatom na cijeli taj iznos, dio zaplijenjenih novčanih sredstava ovršenika potreban za namirenje dijela ovršne tražbine - zatezne kamate na iznos dužnog poreza i prireza - ovršni sud nije ovlašten rješenjem o namirenju ni vratiti ovršeniku ni isplatiti ovrhovoditelju, već je taj iznos dužan isplatiti na račun Ministarstva financija - Porezne uprave, koja je ovlaštena tim iznosom raspolagati - ili zadržati ga u državnom proračunu ili ga vratiti ovršeniku ako smatra da na dužni porez i prirez ne treba obračunati zateznu kamatu.