Izbor iz sadržaja

Položaj pravnih sljednika

24.04.2015 07:30 Ostavina bez nasljednika (ošasna imovina) prelazi na jedinice lokalne samouprave - općinu ili grad odnosno općina ili grad moraju prihvatiti pravne posljedice koje za nasljednike nastaju u vezi odgovornosti za ostaviteljeve dugove.