Izbor iz sadržaja

Isplata plaće temeljem sudske presude

17.04.2015 07:30 Plaća se utužuje u bruto-iznosu, iznimno, ako su plaćeni porez, prirez i doprinosi, uključujući i doprinos za individualiziranu kapitaliziranu štednju, radnik je dužan izrijekom navesti da zahtijeva neto-iznos i to bez obzira za koje se razdoblje plaća odnosi.