Izbor iz sadržaja

Oporezivanje izgradnje kuće

03.04.2015 07:30 Ako je nekretnina izgrađena u vlastitom aražmanu tada nema prometa nekretnina, te nema niti obveze plaćanja poreza na promet nekretnina. Osoba koja je gradila građevinu na tuđem zemljištu, plaća samo porez na promet nekretnina na tržišnu vrijednost tog zemljišta nakon što stekne to zemljište.