Izbor iz sadržaja

Imenovanje javnog bilježnika

01.04.2015 07:30 Kada kandidati ispunjavaju sve zakonom propisane opće i posebne uvjete za imenovanje, nadležni ministar može samostalno između njih izabrati i imenovati javnog bilježnika, te time nije povrijeđen zakon na štetu ostalih neizabranih kandidata.