Izbor iz sadržaja

Ugovor o doživotnom uzdržavanju

30.03.2015 07:30 Ako je temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju stečena cijela imovina primatelja uzdržavanja, tada nakon njegove smrti nema ostavine pa tako niti nužnog dijela.