Izbor iz sadržaja

Ovršna isprava

19.03.2015 07:30 Ovjerena preslika zadužnice po javnom bilježniku, ne može predstavljati ovršnu ispravu podobnu da se temeljem nje odlučuje o prijedlogu za ovrhu na drugom predmetu ovrhe budući da tek zadužnica u izvorniku ima učinak ovršne isprave.