Izbor iz sadržaja

Korištenje godišnjeg odmora

12.03.2015 07:30 Ne može se sa sigurnošću utvrditi da nije bilo prijeke potrebe za rad nedjeljom kao i da je radnici upravo na taj dan bilo potrebno osigurati korištenje tjednog odmora, bez da se prethodno utvrdilo kako je tjedni odmor reguliran Pravilnikom o radu.