Izbor iz sadržaja

Pasivna legitimacija

10.03.2015 07:30 Naknadu za isporučenu toplinsku energiju u obvezi je plaćati korisnik stana ako isporučitelj u svojoj evidenciji kao obveznika plaćanja vodi korisnika, a ispostavljao mu je i račune za isporučenu toplinsku energiju.