Izbor iz sadržaja

Obračun komunalnog i vodnog doprinosa

06.03.2015 07:30 Prema odredbi članka 22. stavka 4. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, upravno tijelo koje je donijelo rješenje o izvedenom stanju, odnosno Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, dužni su tijelima nadležnim za utvrđivanje komunalnog i vodnog doprinosa dostaviti podatke potrebne za obračun iznosa tih doprinosa u roku od petnaest dana od dana izvrsnosti tog rješenja. Način postupanja po spomenutoj odredbi Zakona, odnosno oblik u kojem se podaci dostavljaju ovisi o skupini kojoj pripada zgrada koja se ozakonjuje tj. radi li se o zahtjevnoj zgradi, manje zahtjevnoj zgradi ili jednostavnoj zgradi.