Izbor iz sadržaja

Porezna osnovica za stjecanje nekretnina

20.02.2015 07:30 Prema članku 322. stavku 7. Ovršnog zakona, nakon što predlagatelj osiguranja postane punopravni vlasnik stvari, koje su na njega prenesene radi osiguranja - za cijenu koja odgovara iznosu osigurane tražbine s kamatama i troškovima te poreza, predlagatelj osiguranja dužan je platiti porez i druga javna davanja u skladu sa zakonom.