Izbor iz sadržaja

Odgovornost odgovorne osobe

04.02.2015 07:30 Članak 62. st. 3. Prekršajnog zakona izričito propisuje da prekršajna neodgovornost državnih tijela i jedinica lokalne i područne samouprave za prekršaje počinjene u izvršavanju njihovih javnih ovlasti, ne isključuje mogućnost prekršajne odgovornosti odgovorne osobe u toj pravnoj osobi. U konkretnom slučaju odgovornost za prekršaj koji se II okrivljeniku kao odgovornoj osobi stavlja na teret, propisana je člankom 128. stavkom 1. točkom 12 i st. 2. Zakona o rudarstvu.