Izbor iz sadržaja

Naplata uvoznog duga

02.02.2015 07:30 Vlasnik je dužan platiti carinu na uvoz plovila ako je bez odobrenja carine, poslove oko iznajmljivanja toga plovila (transfer iz zračne luke, osiguranje veza u marini, osiguranje servisa i dr.), povjerio drugoj pravnoj osobi.