Izbor iz sadržaja

Povrat plaćenog poreza na promet nekretnina

30.01.2015 07:30 Odredbom članka 22. stavka 2. Zakona propisano je da porezni obveznik može podnijeti prijedlog za obnovu postupka zbog raskida ugovora voljom stranaka prije nego se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika, u roku od 30 dana od dana raskida ugovora. Nakon isteka roka od jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina, obnova postupka se ne može tražiti.