Izbor iz sadržaja

Ostvarivanje naknade štete od osiguratelja

28.01.2015 07:30 Radnik je ovlašten zahtijevati naknadu štete radi povrede na radu neposredno od osiguratelja na temelju ugovora o osiguranju sklopljenog između njegovog poslodavca i osiguratelja.