Dnevne novosti

Sabor danas o izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

09.12.2021 07:25 ZAGREB, 8. prosinca 2021. (Hina) - Sabor danas nastavlja s radom raspravom o Prijedlogu izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojim se omogućuje djelotvorno upravljanje krizom u situaciji pandemije covida-19 te njegovo učinkovito suzbijanje radi zaštite života i zdravlja ljudi.

Predloženim se propisuje i prekršajna odgovornost odgovorne osobe ako ne osigura provedbu sigurnosne mjere. Iznos novčane kazne za odgovornu osobu prekršitelja sigurnosne mjere utvrđen je razmjerno važnosti provedbe te mjere s ciljem suzbijanja širenja zaraznih bolesti.

Također, definiraju se javnopravna tijela zadužena za provođenje zakonskih mjera te odgovorne osobe u javnopravnim tijelima. Javnopravnim tijelom smatra se zakonodavno, izvršno i sudbeno tijelo državne vlasti, tijelo državne uprave i drugo državno tijelo, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravna osoba koja ima javnu ovlast i pravna osoba koje obavlja javnu službu.

Utvrđuje se da je odgovorna osoba u javnopravnom tijelu čelnik tijela državne vlasti, tijela državne uprave, drugog državnog tijela, župan, gradonačelnik i općinski načelnik i zakonski zastupnik pravne osobe, sukladno posebnim propisima. Čelnikom tijela državne vlasti u smislu toga zakona smatraju se osobe koje sukladno posebnim propisima upravljaju uredima, odnosno stručnim službama tijela državne vlasti i koji u upravljanju njima te u odnosu na zaposlene u njima imaju prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave sukladno posebnim propisima kojima se uređuju ta pitanja. Isto tako, odgovornim osobama smatraju se i čelnik tijela državne uprave, drugog državnog tijela, župan, gradonačelnik i općinski načelnik te zakonski zastupnik pravne osobe.

S obzirom na sadašnju epidemiološku situaciju, a u svrhu što učinkovitijeg sprječavanja i suzbijanja širenja covida-19 zakonskim prijedlogom predlaže se nova sigurnosna mjera obveze predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju bolesti radi ulaska u određene prostore.

S tim u vezi, propisuje se obveza odgovornim osobama u javnopravnim tijelima da osiguraju provedbu te mjere te odrede jednu ili više osoba za neposrednu provedbu. U izvršavanju nadzora nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti sanitarni inspektori Državnog inspektorata ovlašteni su narediti provedbu posebne sigurnosne mjere obveze predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju, radi ulaska u određene prostore, kao i udaljenje osoba iz prostora u koji su ušli protivno uvedenoj posebnoj mjeri.