Dnevne novosti

EK predlaže kodeks za prekograničnu policijsku suradnju

09.12.2021 07:15 BRUXELLES, 8. prosinca 2021. (Hina) - Europska komisija u srijedu je predložila kodeks prekogranične policijske suradnje u razmjeni informacija koji bi trebao omogućiti lakšu borbu protiv kriminala.

Kodeks policijske suradnje, koji uključuje preporuku o operativnoj policijskoj suradnji i nova pravila o razmjeni informacija, trebao bi pridonijeti poboljšanju prekograničnih operacija, uvesti jasnije kanale i rokove za razmjenu informacija, a Europol bi trebao dobiti snažniju ulogu.

“Današnjim će se prijedlozima riješiti vrlo praktični prekogranični problemi s kojima se policijski službenici u Europi svakodnevno suočavaju. Na primjer, koja se pravila primjenjuju ako policija mora prijeći unutarnju granicu radi potjere za počiniteljem kaznenog djela? Za policiju danas vrijede različita i složena nacionalna pravila, no naši prijedlozi pružili bi joj jasan europski okvir”, izjavila je povjerenica za unutarnje poslove Ylva Johansson.

Preporuka o operativnoj policijskoj suradnji predviđa zajedničke standarde za suradnju policijskih službenika koji sudjeluju u zajedničkim ophodnjama i djeluju na državnom području druge države članice. To obuhvaća zajednički popis kaznenih djela za koja su moguće prekogranične potjere i sigurne alate za slanje poruka kako bi policijski službenici mogli komunicirati s kolegama pri operacijama u drugim državama članicama EU-a.

Prijedlog predviđa da policijski službenici u jednoj državi članici trebaju imati pod istim uvjetima jednak pristup informacijama koje su na raspolaganju njihovim kolegama u drugoj državi članici. Države članice trebale bi uspostaviti kontaktnu točku, koja bi bila operativna 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, a imala bi dovoljno osoblja i funkcionirala kao “jedinstvena kontaktna točka” za razmjenu informacija s drugim državama članicama EU-a. Tražene informacije trebale bi biti dostupne u roku od osam sati (za hitne slučajeve) do najviše sedam dana.
Pouzdana mrežna aplikacija za sigurnu razmjenu informacija (SIENA), kojom upravlja Europol, trebala bi postati standardni kanal za komunikaciju.

Prijedlog uključuje i revidirana pravila o automatiziranoj razmjeni podataka za policijsku suradnju u skladu s konvencijom iz Pruema. Time bi se trebala poboljšati, olakšati i ubrzati razmjena podataka  u identifikaciji kriminalaca. To uključuje dodavanje prikaza lica osumnjičenika i osuđenih počinitelja kaznenih djela te policijske evidencije automatiziranoj razmjeni podataka i uvođenje središnjeg usmjerivača s kojim se mogu povezati nacionalne baze podataka kako bi se zamijenile brojne veze među tim bazama.