Dnevne novosti

Potpisane posebne uzance o građenju

07.12.2021 07:20 ZAGREB, 6. prosinca 2021. (Hina) - Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska udruga poslodavaca, uz prethodnu suglasnost Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, potpisale su "Posebne uzance o građenju", koje donose niz novih pravila i definicija u poslovanju između naručitelja i izvođača građevinskih radova, priopćili su iz HUP-a.

"Posebne uzance o građenju" donose brojne novine pa su tako uvedene definicije nepredviđenih radova, podizvođača, vrsta jamstava, građevinske knjige, uređen je slučaj proturječja između projekta i troškovnika, a propisana je i obveza naručitelja na izradu izvedbenog projekta.

Isto tako,  predviđena je obveza plaćanja izvantroškovničkih radova izvedenih po nalogu naručitelja bez pisanog dodatka ugovora.

Također su podrobnije definirane vrste ugovaranja cijena radova i promjene tih cijena, dok je prag rizika klauzule "fiksna cijena“ spušten na tri posto.

Nadalje, definirano je značenje klauzule "ključ u ruke", predviđene su okolnosti koje mogu biti razlogom za produženje roka građenja, precizirani su uvjeti uvođenja u posao izvođača, regulirani su odnosi izvođača i podizvođača, a propisan je i krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ugovornu kaznu.

Povrh toga, preciznije je uređeno ispostavljanje situacija, podrobnije je uređen jamstveni rok i naplata bankovnih garancija za obveze iz jamstvenog roka, uređeno je pitanje jamstva za opremu koja se ugrađuje u građevinu te su precizirana  pitanja završetka radova i primopredaje radova.

Uređeno je i izdavanje okončane situacije i okončanog obračuna, potom i pitanje raskida ugovora i nadležnosti arbitraže za rješavanje sporova.

Direktor Hrvatske udruge poslodavaca Damir Zorić naveo je kako je utvrđivanjem "Posebnih uzanci o građenju", uz konsenzus širokog kruga sudionika, definiran kvalitetan okvir za uređenje odnosa naručitelja i izvođača radova, kao i ugovaranje građenja i praćenje procesa građenja kroz cijelo vrijeme ispunjavanja ugovora.

"Drugim riječima, ugovaranje izvođenja radova je značajno olakšano poslovnim subjektima jer Uzance uređuju velik dio najvažnijih elemenata koje je trebalo regulirati ugovorom.“, rekao je  Zorić, dok je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Darko Horvat naglasio da je potpisivanje dokumenta rezultat višemjesečne intenzivne suradnje između Ministarstva, Hrvatske udruge poslodavaca i Hrvatske gospodarske komore.

"Ove Uzance važan su dokument u kojem su u obzir uzete nove gospodarske prilike i postojeća poslovna praksa što će nam također biti od velikog značaja u procesu obnove od potresa ali u svim drugim postupcima gradnje",  izjavio je ministar. 

"Za buduće ugovore će i Uzance biti od velike pomoći u situacijama nastupa promijenjenih okolnosti u poslovanju. Utvrđivanjem Posebnih uzanci o građenju otvara se pravni okvir za povećanje transparentnosti ugovaranja i provođenja ugovora o građenju, što će ubrzati procedure ulaganja i intenzivirati građevinarstvo te biti potpora pri traženju odgovora na poslovne izazove u 2022. godini", naglasio je predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva Mirko Habijanec.