Dnevne novosti

VLADA: Izmjene Stečajnog zakona za prevenciju i lakše restrukturiranje

03.12.2021 07:20 ZAGREB, 2. prosinca 2021. (Hina) - Vlada je sa sjednice u četvrtak u Sabor poslala prijedlog izmjena Stečajnog zakona kojima želi djelovati preventivno na gospodarske subjekte kako bi izbjegli stečaj, a predložene su i izmjene Zakona o stečaju potrošača sa skraćenjem roka provjere ponašanja.

Vlada predlaže uspostavu sustava ranog upozoravanja koji će signalizirati dužnicima u financijskim problemima da je potrebno djelovati bez odgađanja kako bi se izbjegao stečaj te kako bi na vrijeme mogli pristupiti restrukturiranju. Upozorenja bi prema Vladinu prijedlogu slali Ministarstvo financija, Porezna uprava i revizori, izvijestio je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

Predlaže se i jednostavnije donošenje plana restrukturiranja. Konkretno, prilikom glasovanja o planu restrukturiranja, kod vjerovnika koji do početka predstečajnog ročišta za glasovanje ne dostave obrazac za glasovanje ili dostave obrazac iz kojeg se ne može nedvojbeno utvrditi kako su glasovali, smatrat će se da su glasovali za plan restrukturiranja. To je drugačije od ranijeg uređenja prema kojem se pasivnost vjerovnika smatrala protivljenju prijedlogu plana restrukturiranja.

Vlada predlaže i uspostavu sustava za prikupljanje i praćenje podataka o stečaju, uz obradu dodatnog skupa statističkih podataka u vezi stečaja koji se odnose na prosječne troškove postupaka, postotak povrata osiguranih i neosiguranih tražbina, broj poduzetnika koji su nakon stečaja ponovno pokrenuli novo poduzeće i broj izgubljenih radnih mjesta u vezi stečajnih i predstečajnih postupaka. Te evidencije vodilo bi Ministarstvo pravosuđa i uprave.

Vlada želi unaprijediti i pravni okvir za stečajne upravitelje i to uspostavom restriktivnijih ulaza u profesiju, pojačanim početnim i kontinuiranog stručnim usavršavanjem. Prema Vladinom prijedlogu, na listu visoko kvalificiranih stečajnih upravitelja može biti upisan onaj ili ona koji su upisani na listu najmanje sedam godina i koji su imenovani za stečajnog upravitelja u najmanje dva stečajna postupka, u kojima se stečajni dužnici mogu označiti kao srednji i veliki poduzetnici u smislu računovodstvenih propisa. Idući kriterij je da je stečajni upravitelj/upraviteljica uspješno dovršio najmanje dva stečajna postupka potvrdom stečajnog plana.

Vladinim prijedlogom poboljšava se i položaj radnika u stečajnom postupku jer će se, među ostalim, osigurati da stečajni upravitelj odnosno sud na vrijeme obavijeste HZZO o stečaju, a kako prava radnika iz zdravstvenog osiguranja ne bi bila dovedena u pitanje. Previđeno je stupanje Zakona na snagu 31. ožujka 2022. godine.

Stečaj potrošača - skraćenje roka provjere ponašanja

Vlada je u Sabor poslala i izmjene Zakona o stečaju potrošača, kojima predlaže skraćenje  razdoblja provjere ponašanja za potrošače sa sadašnjih pet na na tri godine. 

Mijenja se i razlog uskrate prava na oslobođenje od preostalih obveza, tako da se umjesto deset godina propisuje uvjet da potrošač u šest godina koje su prethodile podnošenju prijedloga za otvaranje postupka stečaja odnosno u posljednje tri godine (umjesto dosadašnjih pet godina) koje su prethodile podnošenju prijedloga za otvaranje jednostavnog postupka stečaja potrošača, bude oslobođen od preostalih obveza ili mu je oslobođenje uskraćeno.
Time se ti rokovi usklađuju sa skraćenjem rokova za razdoblje provjere ponašanja za potrošače.

ZTD - osnivanje na daljinu, izmjena eskontne stope

Vlada predlaže i izmjene Zakona o trgovačkim društvima kojima omogućuje njihovo osnivanje na daljinu i to svih vrsta trgovačkih društava i podružnica, upis promjena podataka i dokumenata (doregistracija) za sva trgovačka društva i podružnice u sudski registar na daljinu sa i bez sudjelovanja javnog bilježnika. Onaj tko želi i dalje može sve obaviti fizički, putem papira i fizički kod javnog bilježnika.

Vlada predlaže i izmjenu propisa o diskvalificiranim direktorima trgovačkih društava, kako bi se osigurala zaštita svih osoba koje komuniciraju s trgovačkim društvima ili podružnicama te kako bi se spriječilo prijevarno ponašanje ili druge vrste zlouporabe. U tu svrhu Ministarstvo pravosuđa i uprave će prema Vladinu prijedlogu ustrojiti i voditi evidenciju osoba koje ne mogu biti članovi uprave.

Izmjenama Zakona o trošarinama, Vlada uz ostalo predlaže oslobođenje od plaćanja trošarine na jako alkoholno piće proizvedeno iz voća pod uvjetom da ga je proizvela fizička osoba za vlastitu potrošnju ili potrošnju članova svoga kućanstva ili svojih gostiju – do 50 litara godišnje.