Dnevne novosti

Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda do učinkovitijeg vodnog prometa

25.11.2021 07:10 ZAGREB, 24. studenoga 2021. (Hina) - Prijedlogom Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda uređuju se područja i instituti bitni za učinkovitije i kvalitetnije obavljanje poslova vodnog prometa na unutarnjim vodama Republike Hrvatske, istaknuto je u srijedu u saborskoj raspravi.

Pero Ćosić (klub HDZ-a) rekao kako će se time osigurati jednoobraznost u upravljanju lukama, smanjiti administrativno opterećenje te potaknuti revitalizaciju unutarnjih plovnih puteva. Izgradnjom kanala Dunav-Sava kao strateškog projekta značajno bi se skratile rute prijevoza i mogućnosti prekrcajem tereta na željeznicu povezao s jadranskim lukama, a imao bi značajnu ulogu u navodnjavanju i zaštiti od poplava. Sve to dao bi značajan doprinos razvoju hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini, istaknuo je Ćosić.

Marina Opačak Bilić (klub Socijaldemokrata) rekla je kako hrvatske riječne luke karakterizira nerazvijena infrastruktura pa unatoč dobrim pretpostavkama riječni promet stagnira. Očekuje da će donošenjem zakona ojačati riječna plovidba.

Arsen Bauk (klub SDP-a) je najavio potporu zakonskom prijedlogu ocijenivši kako u njemu nema puno spornih stvari, a Vlada je, kaže, iskoristila usklađivanje s direktivama EU da u proceduru uputi zakonski prijedlog. 

Prijedlogom zakona želi se poboljšano normativno urediti problematiku na unutarnjim vodama, smanjiti administrativna opterećenja i pojednostavniti procedure te uskladiti odredbe tog propisa s pozitivno-pravnim propisima Republike Hrvatske i propisima Europske unije. I to, u segmentu vodnog prometa na unutarnjim vodama, sigurnosti plovidbe, zaštite okoliša od onečišćenja s objekata unutarnje plovidbe, unapređenja funkcioniranja luka i pristaništa unutarnjih voda u kontekstu razvoja i davanja koncesija koje predstavljaju podlogu za investicije lučkih operatera u suprastrukturu u javnim lukama, kao preduvjet za održivi razvoj unutarnje plovidbe i gospodarskih djelatnosti vezanih uz unutarnje vode.

Također, ostvaruje se namjera da se upravno i administrativno poslovanje u unutarnjoj plovidbi objedini s uređenim i već u funkciju stavljenim rješenjima u pomorstvu kao što su evidencije brodaraca, brodarskih knjižica, svjedodžbi, stručnih ispita i upisnika plovila.

Prijedlog će imati učinke na male i srednje poduzetnike kod pojednostavljenja i ubrzavanja postupaka te umanjenih troškova, a i na mikro poduzetnike zbog propisivanja mogućnosti odnosno osnove za dobivanja različitih potpora brodarima unutarnje plovidbe iz državnog proračuna koje bi u konačnici trebale dovesti do obnove flote i razvoja brodarstva na unutarnjim vodama.

Administrativna rasterećenja će se osiguravati kroz usklađivanje sa Zakonom o lučkim kapetanijama, jer će se do sada razdvojene funkcije sigurnosti plovidbe  na moru od funkcija sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama uskladiti i objediniti kroz jedinstveni administrativni sustav, čime će se osigurati učinkovitija, ekonomičnija i kvalitetnija usluga građanima i gospodarskim subjektima, obrazloženo je.