Dnevne novosti

Malenica: Zakon o sprječavanju sukoba interesa jača Povjerenstvo kao neovisno tijelo

19.11.2021 07:25 ZAGREB, 17. studenoga 2021. (Hina) - Vlada je uputila u saborsku proceduru prijedlog novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa kojim se, po riječima predlagatelja, osnažuje Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kao neovisno tijelo kroz širenje nadležnosti, jačanje kapaciteta i unaprjeđenje postupaka.

Novi zakon koji u Sabor ide u dva čitanja u skladu je s međunarodnim standardima i preporukama kojoj su Hrvatskoj dali GRECO i Europska komisija u izvješću o vladavini prava, rekao je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica. Značajno se proširuje krug obveznika, a uvodi se i novi preventivni mehanizam kroz deklarirani sukoba interesa, što znači da će obveznik morati deklarirati potencijalni sukob interesa i otkloniti ga kako bi zaštitio javni interes. Također se treba izuzeti od donošenja odluka u situacijama koje bi mogle predstavljati sukob između privatnog odnosa i javnog interesa. Ministar očekuje da će postupci pred Povjerenstvom biti brži, učinkovitiji i transparentniji te će umjesto tri koraka obuhvaćati pokretanje postupaka i odluku o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa. Povjerenstvo će prema predloženom zakonu morati obavijestiti dužnosnika o postojanju prijave i zatražiti očitovanje u roku od osam dana. Odluku o pokretanju ili nepokretanju postupka morat će donijeti u roku od 30 dana, te u roku od šest mjeseci odluku u postupku. Na odluku će se moći pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom koji će odluku o tome donijeti u roku 90 dana. Imovinske kartice obveznika podnosit će se jednom godišnje čime se, kazao je ministar, želi osigurati kvalitetnija transparentnost dužnosnika i kontrola njihove imovine.

Zakonom se pooštravaju kazne za kršenje odredbi pa će Povjerenstvo minimalnu kaznu moći izreći u iznosu od 4000 kuna, umjesto dosadašnjih 2000 kuna. Maksimalna kazna i dalje je propisana u iznosu od 40.000 kuna. Novina je i da će Povjerenstvo moći izreći sankciju obvezniku koji ne dostavi tražene podatke. Povjerenstvo će moći izreći administrativnu i novčanu kaznu vodeći se načelom razmjernosti čime je, ističe Malenica, uvažena preporuka GRECO-a te se poštuje jedno od temeljnih ustavnih načela.Što se tiče deklaratornih sankcija, naglasio je da vođenje posebnih postupaka zbog povrede općih načela nikada nije bilo propisano zakonom već je Povjerenstvo preuzelo praksu koja nije utemeljena na zakonu pa su je nadležni sudovi utvrdili kao protupravnu. Malenica je napomenuo da će Povjerenstvo moći izricati administrativne i novčane sankcije za konkretne povrede zakona. Ministar je prilikom upućivanja prijedloga zakona u javno savjetovanje objasnio da članak koji propisuje načela djelovanja ostaje i u novoj zakonskoj inačici, ali treba uzeti u obzir praksu upravnih sudova, Visokog upravnog suda i odluku Ustavnog suda, koji je rekao da opća pravna načela treba primjenjivati tako da ih se poveže s nekom drugom povredom zakona. Novim zakonskim rješenjem također se produljuje "razdoblje hlađenja" nakon mandata s 12 na 18 mjeseci, u kojima obveznici neće moći biti imenovani na upravljačke funkcije u tvrtkama s kojima su bili u poslovnom odnosu ili su nad njima obavljali nadzor.