Dnevne novosti

Beroš potpisao odluku od provedbi objedinjene javne nabave u zdravstvu

15.11.2021 07:20 ZAGREB, 12. studenoga 2021. (Hina) - Ministar zdravstva Vili Beroš potpisao je odluku o zajedničkoj provedbi postupaka javne nabave lijekova, ugradbenog i potrošnog bolničkog materijala, te usluga za sve zdravstvene ustanove u državnom vlasništvu, priopćeno je u petak iz tog Ministarstva.

Sve zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska moraju zajednički nabavljati lijekove, ugradbeni i potrošni bolnički materijal i usluge za svoje potrebe. Tim se želi ujednačiti razina kvalitete materijala za sve ustanove u Hrvatskoj te ostvariti financijske uštede u odnosu na dosadašnju praksu razjedinjenih nabavki pojedinih ustanova. "Poziv da se priklone i uključe ovakvom objedinjenom načinu zajedničke nabave otvoren je i za sve druge ustanove koje su sada izvan državnog vlasništva, jer to osnažuje pregovaračku poziciju cijelog zdravstvenog sustava prema svim dobavljačima, a s druge strane jamči racionalnije trošenje financijskih sredstava iz zdravstvenog proračuna", naglašava ministar Beroš. Za potrebe 11 kliničkih bolničkih centara i bolnica u državnom vlasništvu u Hrvatskoj zajednički se nabavlja više od 25 kategorija proizvoda, lijekova, medicinskog materijala i usluga, a određene su ustanove nositelji provedbe zajedničkih postupaka javne nabave za pojedine kategorije lijekova, proizvoda i usluga za potrebe svih tih ustanova. Sklapanjem okvirnih sporazuma s dobavljačima roba i usluga, koje će koordinirati Ministarstvo zdravstva, omogućit će se svakoj zdravstvenoj ustanovi ugovaranje količina i dinamika isporuke prema vlastitim potrebama. "Objedinjavanjem nabave na razini Hrvatske stvaramo preduvjete za standardizaciju svih materijala koji se koriste u medicinskim zahvatima i liječenju pacijenata u svakoj javnoj zdravstvenoj ustanovi, odnosno svakom hrvatskom pacijentu, bez obzira gdje se liječi, bit će dostupna usluga i materijali ujednačene razine kvalitete, a potrošnja javnog zdravstvenog novca transparentnija,“ ističe ministar zdravstva Vili Beroš.

Unatoč i dalje velikom pritisku posljedica epidemije covida-19 na cijeli zdravstveni sustav, posebno bolnički, nema stajanja u provođenju reformskih mjera i usklađivanju organizacije, načina rada i pružanju usluga svim pacijentima u skladu s njihovim potrebama, kaže Beroš. Dodaje kako je odluka sastavni dio provođenja politike Vlade u realizaciji Nacionalnog programa oporavka i otpornosti od 2021. do 2026. godine s ciljem provedbi mjera za financijsku stabilizaciju, strukturnu reformu i unaprjeđenje upravljanja sustavom zdravstva.