Dnevne novosti

Sabor danas nastavlja rad raspravom o pravosudnim zakonima

10.11.2021 07:30 SABORNICA
ZAGREB, 9. studenoga 2021. (Hina) - Hrvatski sabor danas nastavlja rad raspravama o nekoliko pravosudnih zakona, među ostalima o izmjenama Zakona o sudovima i Zakona o državnom odvjetništvu, kojima se precizira postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda, odnosno glavnog državnog odvjetnika.

Kod izbora predsjednika Vrhovnog suda predlaže se da Državno sudbeno vijeće (DSV) samo pravodobne i potpune prijave dostavlja predsjedniku Republike, koji će o svim kandidatima zatražiti mišljenja nadležnih tijela (Opće sjednice Vrhovnog suda i nadležnog saborskog odbora). Ako predsjednik Republike u roku 15 dana od dana zaprimanja posljednjeg zaprimljenog mišljenja nadležnih tijela nijednog od kandidata ne predloži za predsjednika Vrhovnog suda, DSV će poništiti javni poziv i najkasnije u roku osam dana ponovno pokrenuti postupak izbora objavom novog javnog poziva.

Izmjenama se također daju ovlasti DSV-u da u slučaju prestanka obnašanja dužnosti predsjednika Vrhovnog suda odredi vršitelja dužnosti predsjednika do njegovog izbora. Prema sadašnjim odredbama, te poslove u tom razdoblju obavlja zamjenik predsjednika Vrhovnog suda.

Izmjenama Zakona o državnom odvjetništvu razrađuju se odredbe u postupku imenovanja glavnog državnog odvjetnika, i tu se predlaže da samo pravodobne i potpune prijave Državno-odvjetničko vijeće (DOV) dostavlja Vladi, koja će o svim kandidatima zatražiti mišljenja nadležnog tijela (saborskog odbora).Ako Vlada u roku 15 dana od dana zaprimanja mišljenja nijednog od kandidata ne predloži za glavnog državnog odvjetnika, DOV će poništiti javni poziv i najkasnije u roku osam dana ponovno pokrenuti postupak izbora objavom novog javnog poziva.

Sigurnosne provjere, obavezno stručno usavršavanje, odvjetničke usluge iz EU-a...

Propisuje se i provedba periodične temeljne sigurnosne provjere zamjenika državnih odvjetnika, kao i poseban način provede postupka obnavljanja sigurnosne provjere državno-odvjetničkih dužnosnika za koje je sigurnosna provjera provedena prije više od pet godina.

Također se unapređuje sustav obaveznog stručnog usavršavanja državno-odvjetničkih dužnosnika, te uvodi obveza polaganja posebnog stručnog ispita za službenike u državnim odvjetništvima.

Osim toga, na dnevnom redu su izmjene Zakona o područjima i sjedištima sudova te Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava koje se donose radi osiguranja učinkovitije obiteljsko-pravne zaštite, naročito zaštite djece, kao i potrebe reorganizacije općinskih državnih odvjetništava.

Sabor će raspravljati i o izmjenama Zakona o odvjetništvu, kojima se želi olakšati pružanja odvjetničkih usluga odvjetnicima iz zemalja država članica Europske unije u Hrvatskoj, kao i odvjetnicima iz Hrvatske u članicama EU-a.

U četvrtak na dnevnom redu Sabora je Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, izmjene Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, te dopune Zakona o Središnjem registru osiguranika.

U petak slijedi izjašnjavanje o amandmanima te glasovanje o raspravljenim točkama, među ostalim i o rebalansu proračuna za ovu godinu. Izmjenama državnog proračuna za 2021. godinu ukupni se prihodi proračuna povećavaju za 3,3 milijarde kuna (na 153,6 milijardi), a rashodi za šest milijardi (na 173,3 milijardi kuna). Zastupnici su na prijedlog rebalansa podnijeli tridesetak amandmana, najviše Marija Selak-Raspudić (Most), koji su mahom okrenuti obrazovanju i prevenciji nasilja. Jedan od financijski najtežih amandmana predložio je Damir Bajs (NZ) koji traži dodatnih 50 milijuna kuna za novu medicinsku opremu za novoizgrađene prostore Opće bolnice Bjelovar.