Dnevne novosti

ESLJP: Analiza presude Malić protiv Hrvatske

09.11.2021 07:30 KNJIGA I ČEKIĆ
Europski sud za ljudska prava je u presudi Malić protiv Hrvatske utvrdio da je Republika Hrvatska povrijedila pravo na pošteno suđenje zajamčeno članakom 6. stavkom 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda jer su sumnje podnositelja zahtjeva o nedostatku nepristranosti sutkinje bile objektivno opravdane. Činjenica da je suprug sutkinje koja je sudila u žalbenoj fazi postupka bio zaposlen kod protivne stranke podnositelja zahtjeva mogla je dovesti u sumnju i ugroziti nepristranost suda.

Ured zastupnika pripremio je analizu presude Malić protiv Hrvatske u kojoj je Europski sud presudio da je Republika Hrvatska povrijedila članak 6. stavka 1. Konvencije jer su sumnje podnositelja zahtjeva o nedostatku nepristranosti sutkinje bile objektivno opravdane.

Naime, suprug sutkinje koja je sudila u žalbenoj fazi postupka bio je zaposlen kod protivne stranke podnositelja zahtjeva i ta je činjenica mogla dovesti u sumnju i ugroziti nepristranost suda.