Dnevne novosti

ESLJP: Analiza presude Bon protiv Hrvatske

09.11.2021 07:25 Europski sud za ljudska prava je u odluci Bon protiv Hrvatske utvrdio da je Republika Hrvatska podnositelju zahtjeva povrijedila pravo na slobodu izražavanja zajamčeno člankom 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Kaznena osuda aktivista za zaštitu okoliša zbog izjava danih na zatvorenom skupu nije bila nužna u demokratskom društvu.

Ured zastupnika pripremio je analizu presude Bon protiv Hrvatske u kojoj je Europski sud za ljudska prava presudio da je Republika Hrvatska podnositelju zahtjeva povrijedila pravo na slobodu izražavanja zajamčeno člankom 10. Konvencije.

Europski sud za ljudska prava je utvrdio da domaći sudovi nisu relevantno i dostatno obrazložili miješanje u slobodu izražavanja podnositelja zahtjeva niti su uzeli u obzir načela i kriterije utvrđene u sudskoj praksi Europskog suda za uravnoteženje te slobode s pravom na poštovanje privatnog života druge osobe. Drugim riječima, nisu ocijenili cjelokupan kontekst te nisu uspostavili pravednu ravnotežu između mjera kojima je ograničeno podnositeljevo pravo na slobodu izražavanja i legitimnog cilja koji se tim mjerama htio postići.