Dnevne novosti

Grad Zagreb u savjetovanje uputio prijedlog o 2500 kuna pomoći za novorođenčad

08.11.2021 07:25 ZAGREB, 7. studenoga 2021. (Hina) - Grad Zagreb je na svojim internetskim stranicama objavio da od 6. studenoga do 5. prosinca otvara savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta u kojem se navodi kako će ta novčana pomoć iznositi 2500 kuna po djetetu.

Također se navodi da će se novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta isplaćivati u dva jednaka obroka tijekom godine dana od dana prve isplate.

Riječ je o velikoj promjeni budući da je dosad za prvo dijete u Gradu Zagrebu ta novčana pomoć iznosila 1800 kuna tijekom jedne godine, za drugo dijete 3600 kuna tijekom dvije godine, a za treće i svako daljnje dijete 54.000 kuna tijekom šest kalendarskih godina. 

"Dugoročni trendovi vezani uz ukupan broj živorođene djece s prebivalištem u Gradu Zagrebu ne pokazuju jednosmjernu povezanost s ovom poticajnom mjerom. U razdoblju od 2005. do 2010. ukupan je broj živorođene djece rastao, no, od 2010. godine nastupa dugoročno negativan trend ukupnog broja živorođene djece unatoč tome što je 2009. mjera izmijenjena tako da se dodjeljuje visok financijski poticaj za trećerođeno i svako sljedeće dijete te unatoč tome da se takav visoki iznos mjere zadržao do danas.Uzevši u obzir opisane trendove, čini se važnim da Grad Zagreb na jednak način podupire svako živorođeno dijete, kao što je predloženo ovom Odlukom", objašnjavaju u Gradu Zagrebu.

Što se tiče financijskih učinaka mjere, napominju kako je u proteklih 15 godina, u razdoblju od 2006. do 2020. Grad Zagreb za provedbu mjere novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta ukupno isplatio 1.166.335.413,28 kuna za ukupno 99.100 korisnika. Drugim riječima, po ovoj osnovi prosječno je godišnje izdvajano 78 milijuna kuna, za prosječno 6600 korisnika.

"Ujednačavanje iznosa za svako dijete, koja se na taj način ravnomjerno vrednuju, u prvom razdoblju neće se značajnije odraziti na rasterećenje proračunskih izdataka. Naime, korisnici nastavljaju primati iznose prema odredbama Odluke koja je bila na snazi u trenutku ostvarivanja novčane pomoći do isplate u cijelosti te stvorene obveze predstavljaju značajan udio u planiranim sredstvima za 2022.

"Prema dosadašnjoj Odluci, za 2022. bi bilo potrebno osigurati 84 milijuna kuna, dok će prema predloženim izmjenama biti potrebno osigurati 80 milijuna kuna. Projekcije potrebnih proračunskih sredstava za 2023. iznose 66,0 milijuna kuna te za 2024. godinu 52,0 milijuna kuna, najavljuju u Gradskoj upravi.

Nova Odluka donosi i izmjenu vezano uz obvezu prebivališta oba roditelja u Gradu Zagrebu.

"Uvažavajući mišljenje Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, prema kojem uvjetovanje novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta prebivalištem oba roditelja u Gradu Zagrebu ne predstavlja primjer dobre prakse u kontekstu zabrane diskriminacije temeljem bračnog i obiteljskog statusa, nova Odluka ne uzima prebivalište drugog roditelja kao uvjet za ostvarivanje novčane pomoći".

Novčanu pomoć može ostvariti roditelj koji kao državljanin RH ima neprekidno prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu najmanje pet godina neposredno prije rođenja djeteta za koje podnosi zahtjev i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti te koji ima prijavljeno prebivalište na istoj adresi kao i dijete za koje podnosi zahtjev. Novčana pomoć može se ostvariti samo jednom za isto dijete. 

Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se gradskom upravnom tijelu nadležnom za provedbu mjera populacijske politike u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev. 

Posvojitelj malodobnog djeteta rođenog nakon 31. ožujka 2009. koji ispunjava uvjete za novčanu pomoć iz ove odluke, može podnijeti zahtjev u roku od 6 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja o posvojenju, navode iz Gradske uprave.