Dnevne novosti

ESLJP: Ignjatić protiv Hrvatske

15.10.2021 07:45 Europski sud je utvrdio da podnositelju nije povrijeđeno načelo ne bis in idem zbog istovremenog vođenja kaznenog i prekršajnog postupka.

Dana 14. listopada 2021. Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud) objavio je odluku u predmetu Ignjatić protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio da je zahtjev podnositelja koji se odnosi na navodnu povredu prava da ne bude dva puta suđen ili kažnjen u istoj stvari (ne bis in idem) iz čl. 4. Protokola br. 7. uz Konvenciju, nedopušten. U travnju 2009. Prekršajni sud u Malom Lošinju pravomoćno je oslobodio podnositelja odgovornosti za počinjenje prekršaja propisanog Zakonom o zaštiti od požara.

U međuvremenu, u svibnju 2008. Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv podnositelja zbog kaznenog djela ugrožavanja života i imovine opasnim radnjama jer u svojstvu odgovorne osobe nije postupio u skladu s pravilima zaštite na radu. Općinski sud u Rijeci je u rujnu 2011. podnositelja proglasio krivim i izrekao mu uvjetnu kaznu, koja je potvrđena u srpnju 2012. Budući su se oba postupka protiv podnositelja odnosila na požar koji je izbio kao posljedica zavarivanja na brodu, a podnositelj nije poduzeo mjere zaštite od požara propisane domaćim pravom, Sud je utvrdio da se u oba postupka radilo o istim djelima (idem).

Međutim, primijenivši načela razvijena u predmetu A i B protiv Norveške, Sud je utvrdio da u ovom predmetu nije došlo do dupliciranja postupaka (bis). Svrha prekršajnog postupka bila je odlučiti o odgovornosti za nepoštivanja propisa o zaštiti od požara, dok je kazneni postupak vođen s ciljem utvrđivanja odgovornosti za materijalnu štetu na imovini. Sud je stoga prihvatio argumentaciju Ureda zastupnice da su oba postupka imala komplementarnu svrhu, te da su činili jednu cjelinu. Nadalje, po mišljenju Suda, izrečena kazna nije prelazila strogo potrebnu s obzirom na težinu predmetnog djela, a uzevši u obzir vrijeme pokretanja i dovršetka postupaka, Sud je zaključio da su oba bila vremenski blisko povezana.

Zaključno, dva predvidljiva i komplementarna postupka bila su dovoljno sadržajno i vremenski povezana u skladu sa praksom Suda, a pritom podnositelj nije pretrpio bilo kakvu nerazmjernu štetu proizašlu iz dupliciranja postupaka. Slijedom svega navedenog, Sud je prigovor podnositelja da je dva puta suđen u istoj stvari ocijenio očigledno neosnovanim, te je donio odluku o nedopuštenosti zahtjeva temeljem čl. 35. Konvencije, a ova odluka je konačna.