Dnevne novosti

ESLJP: Analiza presude Šekerija protiv Hrvatske

18.10.2021 07:30 Europski sud za ljudska prava u presudi Šekerija utvrdio da kazneni postupak protiv podnositelja zahtjeva u cjelini je ispunio pretpostavke poštenog i nepristranog suđenja.

Ured zastupnika pripremio je analizu presude Šekerija protiv Hrvatske u kojoj je Europski sud presudio da Republika Hrvatska nije povrijedila članak 6. stavak 1. Konvencije jer je kazneni postupak protiv podnositelja zahtjeva u cjelini ispunio pretpostavke poštenog i nepristranog suđenja.

Naime, Europski sud je zaključio da nije bilo proizvoljnosti u prihvaćanju i ocjeni dokaza te da položaj obrane nije bio narušen zbog određenih procesnih nepravilnosti. Također, ispitujući nepristranost suda prema subjektivnom testu, utvrdio je da nije bilo dokaza koji bi upućivali na to da je sudac koji je odlučivao u kaznenom postupku protiv podnositelja bio pristran. Na kraju, Europski sud je utvrdio da je domaći sud pružio odgovarajuće obrazloženje za odbijanje dokaznog prijedloga za ispitivanje svjedoka kojeg je predložio podnositelj zahtjeva.