Dnevne novosti

ESLJP: Žibrat protiv Hrvatske

15.10.2021 07:55 ovrha
Europski sud za ljudska prava utvrdio je da je podnositelju povrijeđeno pravo na mirno uživanje vlasništva jer je državi trebalo pet godina da iseli ovršenika iz nekretnine koju je podnositelj kupio.

Dana 14. listopada 2021. Europski sud za ljudska prava (dalje: Sud) objavio je presudu u predmetu Žibrat protiv Hrvatske u kojoj je utvrdio povredu podnositeljevog prava na pošteno suđenje u razumnom roku i prava na mirno uživanje vlasništva.

Podnositelj je podnio tužbu Sudu jer država tijekom pet godina i dva mjeseca nije uspjela iseliti ovršenika iz njegove nekretnine, koju je kupio na dražbi u ovršnom postupku. Podnositelj je tijekom ovršnog postupka koristio sredstva za ubrzanje postupka predviđenih Zakonom o sudovima, povodom kojih je Županijski sud u Velikoj Gorici utvrdio povredu podnositeljevog prava na suđenje u razumnom roku i dosudio mu 7.500 kuna naknade. Povodom žalbe državnog odvjetništva, Vrhovni sud je naknadu smanjio na 3.500 kuna.

Sud je ponovio svoje ranije stajalište da je zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku (tzv. „kombinirano kompenzacijsko-ubrzavajuće sredstvo“) učinkovito pravno sredstvo za prekomjerno trajanje postupaka. Unatoč tome, Sud je smatrao da je podnositelj i dalje žrtva povrede Konvencije jer je dosuđena naknada bila preniska u odnosu na naknadu koju bi podnositelju dosudio Sud. Prihvaćajući utvrđenje Županijskog i Vrhovnog suda o nerazumnom trajanju ovršnog postupka, Sud je presudio da je došlo do povrede prava na suđenje u razumnom roku.

Sud je također ocijenio da je odugovlačenje s postupkom iseljenja ovršenika, koji je u dva navrata spriječio i Živi Zid, podnositelju povrijedilo pravo na mirno uživanje vlasništva jer podnositelj tijekom pet godina i dva mjeseca nije mogao stupiti u posjed svoje nekretnine. Sud je podnositelju dosudio iznos od 2.300 eura na ime nematerijalne štete te 3.000 eura za troškove postupka, a presuda je konačna.