Dnevne novosti

Vrhovni sud potvrdio suspenziju bivšeg državnog odvjetnika Dražena Jelenića

14.10.2021 07:25 ZAGREB, 13. listopada 2021. (Hina) - Vrhovni sud je u srijedu potvrdio odluku Državnoodvjetničkog vijeća (DOV) kojom je bivši glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić udaljen s dužnosti zamjenika glavne državne odvjetnice, utvrdivši da je novo državnoodvjetničko rješenje pravilno obrazloženo.

Jelenić je podnio ostavku na dužnost 19. veljače 2020. godine, nakon što se otkrilo da je član masonske lože, a potom je njegova nasljednica Zlata Hrvoj Šipek, kojoj je u međuvremenu bio zamjenik, zatražila pokretanje stegovnog postupka i privremeno udaljenje s dužnosti. Ranije je Vrhovni sud u dva navrata prihvatio Jelenićevu žalbu i ukinuo rješenja DOV-a o njegovoj suspenziji, uz obrazloženje da ne sadrže pravilna obrazloženja pa je nije moguće ispitati. DOV je potom, treći put, privremeno suspendirao Jelenića koji se ponovno žalio, ali ga je Vrhovni sud sada odbio, utvrdivši da su ispunjene pretpostavke za privremeno udaljenje.

Potvrđenim prvostupanjskim rješenjem produljeno je privremeno udaljenje od obavljanja državnoodvjetničke dužnosti zamjeniku glavne državne odvjetnice na rok od daljnja tri mjeseca.Vrhovni sud smatra da je nova odluka Državnoodvjetničkog vijeća pravilno obrazložena. "Zakon propisuje da zamjenik može biti privremeno udaljen od obavljanja dužnosti, ali to ujedno znači da do toga i ne mora doći. Međutim, do privremenog udaljenja će doći ako doista za vrijeme trajanja stegovnog postupka nije moguće redovno obavljanje dužnosti zamjeniku glavne državne odvjetnice, uz ispunjenje ostalih uvjeta (predložena kazna razrješenja u stegovnom postupku i prijedlog za privremeno udaljenje). Te pretpostavke su ispunjene", naveo je u srijedu Vrhovni sud. Nasuprot tvrdnji žalitelja, najviši sud je zaključio da su u odluci DOV-a izneseni razlozi razmjernosti i opravdanosti privremenog udaljenja zamjenika glavne državne odvjetnice koji bi se mogli sažeti kao "neprimjeren vanjski utjecaj" i "permanentno stanje potencijalnog sukoba interesa".

Stegovni postupak protiv Jelenića vodi se zbog članstva u masonskoj loži koje je, navodno, suprotno temeljenim načelima Etičkog kodeksa čime je moguće nanesena šteta ugledu državnog odvjetništva ili državnoodvjetničke dužnosti. Vrhovni je sud ocijenio da je odluka Dražavnoodvjetničkog vijeća zasnovana na zakonom propisanim pretpostavkama za tu mjeru i taj stadij postupka.

Međutim, ta odluka prema stajalištu Vrhovnog suda, nije i ne može biti temelj za konačnu odluku o stegovnoj odgovornosti jer je, uostalom i u odluci jasno istaknuto da ponašanje zbog kojeg se vodi stegovni postupak "ujedno ne mora biti stegovno djelo" jer o tome tek treba donijeti odluku. "Odluka o stegovnoj odgovornosti mora biti zasnovana na bitno strožim pretpostavkama. Mora biti zasnovana na izvedenim dokazima u kontradiktornom postupku te na čvrstom zbiru pravilno i potpuno utvrđenih činjenica. To sve mora biti u suglasju s domaćim propisima i utvrđenim standardima međunarodnog prava", zaključio je Vrhovni sud. Najviša sudska instanca dala je za pravo žalitelju kada tvrdi da su određene teze iznesene u pobijanoj odluci netočne. "U pravu je žalitelj kako uporno predlaganje ispitivanja glavne državne odvjetnice, nije razlog za produljenje privremenog udaljenja. Isto tako, u pravu je kako neograđivanje od medijskih istupa svoje braniteljice, kao i sudjelovanje braniteljice u nekom drugom sudskom postupku, nije razlog za produljenje udaljenja, neovisno kakvi se zaključci iz toga izvode", naveo je sud.

No, sud je zaključio da je bit ovog postupka odluka o privremenom udaljenju uslijed razloga iz Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću. Ta odredba propisuje da zamjenik državnog odvjetnika može biti privremeno udaljen od dužnosti, ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak zbog nedjela za koje je predviđena kazna zatvora do pet godina, ako obavlja službu, posao ili aktivnost koji su nespojivi s obavljanjem dužnosti bez prethodnog pisanog odobrenja Vijeća, ako ovlašteni predlagatelj predloži stegovnu kaznu razrješenja i ako ovlašteni podnositelj zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka predloži privremenu mjeru udaljenja. Jelenićeva odvjetnica ranije je kazala kako očekuje da će Vrhovni sud ponovno odbaciti argumente DOV-a te da će taj "ping-pong" trajati do okončanja disciplinskog postupka.