Dnevne novosti

Studija: Značajne nejednakosti u dostupnosti socijalnih usluga

13.10.2021 07:10 ZAGREB, 12. listopada 2021. (Hina) - Rezultati prve provedene nacionalne studije o dostupnosti socijalnih usluga pokazuju da pripadnici različitih ranjivih skupina u Hrvatskoj nemaju jednake šanse dobiti kvalitetne socijalne usluge, a dodatno su nejednakosti produbljene na regionalnoj i lokalnoj razini.

Prvu nacionalnu studiju o dostupnosti socijalnih usluga proveli su Rehabilitacijski centar za stres i traumu te Studijski centar socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Istraživanje je provedeno u razdoblju od ožujka do svibnja ove godine na reprezentativnom uzorku od 395 gradova i općina u Hrvatskoj. Podaci su prikupljani iz dva izvora: od predstavnika jedinica lokalne samouprave i predstavnika pružatelja socijalnih usluga u lokalnim zajednicama, odnosno od 431 lokalnog stručnjaka. Procjenjivana je dostupnost socijalnih usluga za različite ranjive skupine: od djece i mladih u riziku, obitelji u riziku, građana u siromaštvu, preko osoba s invaliditetom i teškoćama mentalnog zdravlja, do starijih i nemoćnih osoba te pripadnika nacionalnih manjina i izbjeglica.  

Studija potvrđuje nejednakost u pristupu socijalnim uslugama, pa i nedostupnost pojedinih usluga. Rezultati pokazuju slabu dostupnost socijalnih usluga za mlade, obitelji u riziku, osobe s invaliditetom i teškoćama mentalnog zdravlja te pripadnike nacionalnih manjina i izbjeglice. Nešto su bolje dostupne socijalne usluge za djecu, za građane u siromaštvu te starije osobe, no ni za većinu ovih usluga ne može se zaključiti da su dostupne. Utvrđene su i značajne razlike u dostupnosti po svim regionalnim i razvojnim obilježjima jedinica lokalne samouprave: građanima manjih, ruralnih sredina koje su ispod nacionalnog prosjeka razvijenosti manje su dostupne socijalne usluge o kojima ovisi njihovo zdravlje, dobrobit i uključenost u zajednicu.

Socijalne usluge najrjeđe dostupne u Panonskoj Hrvatskoj

Socijalne usluge najrjeđe su dostupne korisnicima iz Panonske Hrvatske, a koju čine lokalne jedinice s najnižim indeksom razvijenosti. Stručnjaci smatraju potrebnim ulagati u razvoj socijalnih usluga koje preveniraju rizike te one koje će olakšati socijalno uključivanje, radnu aktivaciju i psihosocijalno osnaživanje kada rizici već nastanu, za sve korisničke skupine. U manjoj mjeri prepoznaju kao potrebne usluge smještaja u njihovim lokalnim zajednicama, s izuzetkom smještaja za starije i nemoćne osobe. Istraživanje je provedeno kao dio projekta "Zajednice uključuju: Inicijativa za univerzalno dostupne temeljne socijalne usluge u zajednici", financiran iz programa Fonda za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, kroz financijske mehanizme EGP-a i Kraljevine Norveške.