Dnevne novosti

Sabor danas o Prijedlogu zakona o referendumu

30.09.2021 07:50 ZAGREB, 29. rujna 2021. (Hina) - Sabor će u četvrtak raspravljati o Prijedlogu zakona o referendumu koji, uz ostalo, predviđa produljenje roka za prikupljanje potpisa na 30 dana, obvezivanje jedinica lokalne samouprave da na svom području utvrde dovoljan broj mjesta za prikupljanje potpisa te ih daju bez naknade.

Novim se zakonom po prvi put sustavno uređuje institut referendumskog pitanja te propisuje koje formalno-pravne pretpostavke mora ispunjavati, a je li tako utvrđivat će Državno izborno povjerenstvo (DIP). Propisuje se i obveza upisa u evidenciju referendumskih inicijativa koje će u e-obliku voditi DIP.

Zakonom se definira pojam "potpis birača", određuje koji se potpis smatra pravovaljanim, pa će tako ime i prezime građana na referendumskoj inicijativi morati biti u istom obliku kao u službenim evidencijama, a glede vlastoručnog potpisa neće se ustrajavati na njegovoj čitljivosti, ali će morati biti jednak potpisu na osobnim dokumentima. Detaljno se razrađuje postupak broja i pravovaljanosti potpisa, a obavljat će ga DIP u roku 30 dana od dana predaje potpisnih lista Saboru. Sabor je dužan, u roku od 30 dana od dana objave DIP-a da se dovoljan broj birača izjasnio o inicijativi, raspisati referendum.

Zakon definira tko će i na koji način moći promatrati održavanje referenduma, a postupku provjere prikupljenih potpisa imat će pravo nazočiti predstavnik organizacijskog odbora i predstavnik odbora protivnika narodne inicijative ili osobe koje oni opunomoće. Zakonom se osigurava djelotvorniji utjecaj građana u procesima političkog odlučivanja te se na taj način pozitivno utječe na razvoj demokratske političke kulture u hrvatskom društvu, stoji, među ostalim, u obrazloženju.