Dnevne novosti

Vrhovni sud Republike Hrvatske preinačio pravnu oznaku djela i kaznu optuženom za trgovanje ljudima i bludne radnje

10.09.2021 07:40 Zagreb, 9. rujna, 2021.- Vrhovni je sud Republike Hrvatske donio presudu kojom je prihvatio žalbu optuženika i preinačio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Zadru u pravnoj oznaci jednog djela i u odluci o kazni.

Time je optuženik (rođen 1962.) pravomoćno proglašen krivim za jedno kazneno djelo trgovanja ljudima i jedno kazneno djelo bludne radnje. Prvostupanjsku je jedinstvenu kaznu zatvora 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci Vrhovni sud preinačio i optuženika osudio na jedinstvenu kaznu zatvora 3 (tri) godine i 4 (četiri) mjeseca. U kaznu je uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru u kojem se optuženik i dalje nalazi.

Uz kaznu je optuženiku izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja koja će se provoditi u okviru zatvorskog sustava i može trajati do prestanka izvršenja kazne zatvora.

Optuženik je osuđen zbog događaja iz 2019. kad je 16-godišnju djevojčicu obmanom uvjerio da preko ljeta dođe iz susjedne države u Republiku Austriju kako bi radila u njegovom kafiću. Planirao je tamo odvesti i prisiliti na prostituciju. Dovezao je djevojčicu u Republike Hrvatsku i oduzeo putovnicu i novac koji je imala kod sebe. Onesposobio joj mobitel i prijetio. Zabranio joj je da ikome javi gdje je. Zaključao je u sobu apartmana. Osuđen je i jer tu istu noć dirao djevojčicu dok se ona opirala. Prijetio joj da će raditi kao prostitutka i da ga mora slušati. Odgurivala ga je i vrištala. U jednom trenutku iskoristila je njegovu nepažnju i pobjegla.

Vrhovni je sud zaključio da je u odnosu na kazneno djelo bludne radnje prvostupanjski sud postupanje optuženika pogrešno pravno označio kao teži oblik kaznenog djela bludnih radnji. Premda je djevojčica imala 16 godina to ne znači po automatizmu da je bila posebno ranjiva zbog svoje dobi. Niti optužnica ne opisuje posebnu ranjivost žrtve (tzv. kvalifikatorne okolnosti). Dakle, riječ je o osnovnom obliku kaznenog djela bludne radnje, a ne o težem obliku toga kaznenog djela. Zato je preinačena prvostupanjska presuda u oznaci kaznenog djela bludne radnje.

Pravilno je prvostupanjski sud utvrdio sve okolnosti odlučne za izbor kazne. Olakotnim je cijenjeno primjereno držanje pred sudom te bitno smanjena ubrojivost. Dijagnosticiran mu je miješani poremećaj osobnosti te štetna zlouporaba kokaina i alkohola. Otegotnim je cijenjena dosadašnja osuđivanost i to zbog kaznenog djela protiv spolne slobode i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Vrhovni sud smatra da je pravilno prvostupanjski sud utvrdio kaznu za kazneno djelo trgovanja ljudima (kazna zatvora 3 godine i 3 mjeseca). Zbog preinake prvostupanjske presude u pravnoj oznaci djela optuženik je sada u osuđen za blaži, odnosno za osnovni oblik kaznenog djela bludne radnje. Ocijenjeno je da kazna zatvora 3 mjeseca primjerena svim utvrđenim olakotnim i otegotnim okolnostima. Vrhovni je sud potom primjenom odredba o izricanju jedinstvene kazne za kaznena djela počinjena u stjecaju optuženika osudio na jedinstvenu kaznu zatvora 3 (tri) godine i 4 (četiri). Ta je kazna primjerena težini i okolnostima počinjenih kaznenih djela i osobi optuženika kao počinitelja. Za očekivati je da će se tom kaznom ostvariti svrha kažnjavanja.