Dnevne novosti

HAKOM: Javna dražba za 5G frekvencije donijela gotovo 360 milijuna kuna

13.08.2021 07:25 ZAGREB, 12. kolovoza 2021. (Hina) - Dodjelom dozvola telekom operatorima za radiofrekvencijski spektar za pokretne mreže pete generacije (5G), regulatorna agencija HAKOM završila je postupak javne dražbe za te frekvencije, koja je donijela gotovo 360 milijuna kuna prihoda za državni proračun, doznaje se u četvrtak iz HAKOM-a.

"Ukupan iznos naknada za uporabu radiofrekvencijskog spektra (RF) koji je postignut na javnoj dražbi iznosi 358,99 milijuna kuna, a naknade prikupljene dražbom u potpunosti se uplaćuju u korist državnog proračuna", ističu u četvrtak iz HAKOM-a (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti), nakon sjednice Vijeća agencije koje je odlučilo o odabiru najboljih ponuditelja i dodjeli dozvola. Postupak nadmetanja putem elektroničke javne dražbe počeo je 12. srpnja i trajao do 27. srpnja, nakon čega su se obrađivali rezultati i pripremala dokumentacija i dozvole, da bi s 12. kolovozom dodjelom spektra i dozvola završio cijeli postupak javne dražbe, u sklopu kojeg su za 5G dodijeljeni RF spektri u pojasevima 700 MHz700 MHz (758-788/703-733), 3600 MHz (3400-3800 MHz) i 26 GHz (26,5-27,5 GHz).

Uspješno završen postupak

Postignut ukupni iznos u dražbi je za oko 60 milijuna kuna viši nego se procjenjivao na početku postupka, a komentirajući završetak javne dražbe predsjednik Vijeća HAKOM-a Tonko Obuljen naglasio je da je sretan što su nakon lanjske odgode uspješno završili taj postupak. "Ishod dražbe očekivan je za frekvencijska područja 700 Mhz i 3600 MHz na nacionalnoj razini. Drago mi je da su se operatori odlučili i za 26 GHz područje, čime je RH postala jedna od malobrojnih zemalja u EU koja je dodijelila spektar u tom području. Ugodno sam iznenađen i velikim interesom i nadmetanjem za regionalne frekvencije te mislim da je postupak pokazao kako je odvajanje dijela spektra za regionalnu uporabu bila dobra odluka. Vjerujem da će svi nositelji dozvola uskoro početi s radom na dodijeljenim frekvencijama, a HAKOM će im pri tome biti podrška, ali i nadzor", poručio je u četvrtak Obuljen.

Iz HAKOM-a podsjećaju na važnost uvođenja 5G-a kao ključnog za omogućavanje dostupnosti širokopojasnog pristupa svim kućanstvima, pouzdanu komunikaciju s malim kašnjenjem (latencijom-odazivom mreže) i povezivanje velikog broja uređaja. Očekuje se da će 5G stvoriti preduvjete za nove usluge u mobilnim komunikacijama, ali i u drugim industrijama, poput automobilske, zdravstva, poljoprivrede, turizma, edukacije, medijima i drugima.

Dozvole na 15 godina

O samom postupku javne dražbe iz HAKOM-a napominju da je obuhvaćao glavnu fazu nadmetanja i fazu dodjele frekvencijskih blokova, pri čemu su u glavnoj fazi kroz jedan ili više krugova, ponuđači davali ponude za pravo uporabe jednog ili više frekvencijskih blokova. Po završetku glavne faze nadmetanja, kojom je određena količina radiofrekvencijskog spektra koja će se dodijeliti svakom ponuđaču, održala se faza dodjele koja je odredila konačnu raspodjelu spektra među ponuđačima, odnosno točan položaj frekvencijskih blokova svakog ponuđača unutar određenog frekvencijskog pojasa. Dozvole su izdane na 15 godina za sva područja dodjele, osim u slučaju Međimurske i Varaždinske županije, gdje već postoje izdane dozvole za različitu tehnologiju od 5G koje vrijede do 2023. te su se za ta područja nove dozvole iznimno izdale na 13 godina. Po isteku razdoblja valjanosti dozvole valjanost je moguće produljiti za najviše pet godina, kako je određeno pravilima na razini EU-a.

Uz najveće HT, A1 i Telemach, u nadmetanjima i 6 drugih telekoma

Po HAKOM-ovim podacima o rezultatima nadmetanja, od ukupno postignutog iznosa na javnoj dražbi gotovo 140 milijuna odnosi se na iznos naknada za frekvencijski pojas 700 MHz na nacionalnoj razini, koju su u različitim blokovima spektra 'uzela' tri najveća telekoma u Hrvatskoj - Hrvatski telekom (HT), A1 Hrvatska i Telemach Hrvatska, u čemu je iznos HT-a najveći, gotovo 49 milijuna kuna. Iznos Telemacha u tome je gotovo 46,1 milijun kuna, a A1 45 milijuna kuna. Iz HAKOM-a dodaju da su za pojedine frekvencijske blokove određene obveze pokrivenosti u idućim godinama, poput pokrivenosti područja 5G signalom određene razine kako bi se osigurala usluga zadovoljavajuće kvalitete na otvorenom prostoru, pokrivenosti pojedinih transportnih pravaca određenom razinom 5G signala, pokrivenost područja od posebnog interesa koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom signala (moguće pokrivanje 4G ili 5G signalom) i drugo. Tri najveća telekoma nadmetali su se i za frekvencijski pojas 3600 MHz na nacionalnoj razini, čime je ukupno postignuto nešto više od 174 milijuna kuna, od čega se na HT odnosi najviše ili 66,7 milijuna kuna, na Telemach 54,4 milijuna, a na A1 gotovo 53 milijuna kuna.

Frekvencijski pojas 3600 MHz se također dodjeljivao i na regionalnoj (županijskoj) razini radi stvaranja prilika za poslovanje i manjim, regionalnim operatorima te kako bi se potaknula raznovrsnost usluga, a krajnjim korisnicima pružila mogućnost izbora. U dražbi za taj pojas nadmetali su se 'manji' telekomi - EOLO, Eco Net, Terrakom, BeeIN, Digicom i Markoja, a od ukupno postignutog iznosa od 7,1 milijun kuna, najviše se ili 3,3 milijuna kuna odnosi na EOLO (talijanski telekom).EOLO je sudjelovao i u dražbi za frekvencijski pojas 26 GHz na nacionalnoj razini uz tri najveća telekoma, u čemu se od ukupno postignutih nešto više od 37,6 milijuna kuna za taj pojas, najviše ili 15 milijuna kuna odnosi na HT, gotovo 7,7 milijuna kuna na Telemach, a po 7,5 milijuna kuna na A1 i EOLO.