Dnevne novosti

Ministarstvo: Sigurnost hrane i očuvanje zdravlja potrošača prioritet

06.08.2021 07:15 ZAGREB, 4. kolovoza 2021. (Hina) - Iz Ministarstva poljoprivrede u srijedu su, reagirajući na tvrdnje SDP-a o "kaotičnom stanju" državnih kontrola, poručili da su sigurnost hrane i očuvanje zdravlja potrošača jedan od temeljnih prioriteta Ministarstva i Vlade te da je u mandatu ove Vlade uspostavljen siguran i funkcionalan sustav u području sigurnosti hrane, unatoč „kaotičnom stanju“ koje je vladalo prije njezinog dolaska.
SDP je, naime, ranije u srijedu poslao apel Ministarstvu poljoprivrede u kojem traži da u svoj resor vrate inspekcijske nadzore nad hranom zbog zaštite sigurnosti potrošača, naglasivši da su takav stav javno iznijele razne stručne službe i institucije. SDP je, kako su naveli, upozorio resornu ministricu da je više puta upozoravao na kaotično stanje u području službenih kontrola, a i kroz rasprave na pojedinim zakonskim prijedlozima.

Odgovarajući na upit Hine, Ministarstvo poljoprivrede poručilo je da je u mandatu ove Vlade uspostavljen siguran i funkcionalan sustav u području sigurnosti hrane, unatoč „kaotičnom stanju“ koje je doista vladalo, no prije njezinog dolaska. Iz Ministarstva navode da su posljednjih nekoliko godina uporno radili na otklanjanju nalaza i ispunjavanju preporuka Državnog ureda za reviziju, koji su se vezali isključivo za Upravu veterinarstva za razdoblje od 2013. do 2017. godine.

Tadašnjim nalazima i preporukama Državnog ureda za reviziju je, između ostalog, naloženo poduzeti mjere za uspostavu Središnjeg veterinarskog informatičkog sustava, poduzimati aktivnosti na uspostavi informacijskog sustava, koji bi sadržavao podatke o lešinama i nusproizvodima životinjskog porijekla koji udovoljavaju propisanim uvjetima da se njihovo sakupljanje, prerada i spaljivanje financira iz državnog proračuna i podatke o onima koji ne udovoljavaju tim uvjetima, preporučeno je od izvršitelja usluge terenske i laboratorijske dijagnostike zaraznih nametničkih i drugih bolesti zatražiti da u završnim (godišnjim) izvještajima obrazlože odstupanja obavljenih laboratorijskih dijagnostičkih pretraga u odnosu na ugovorene itd. – sve što nije učinjeno do tada, napominju iz Ministarstva. 

U 2020. Državni ured za reviziju je potvrdio da je od 13 nalaza i preporuka njih 12 u potpunosti otklonjeno, a jedan nalaz je u postupku otklanjanja, što je potvrda tvrdnje da sada, aktivnostima poduzetima od strane ove Vlade, a kako bi promijenila "kaotično stanje“, sustav službenih kontrola veterinarske inspekcije u potpunosti funkcionira, navode dalje iz Ministarstva. Ističu i kako je u mandatu ove Vlade učinjen izuzetno značajan iskorak u smislu pune transparentnosti sustava i obavještavanja javnosti o svakom, pa i najmanjem sigurnosnom incidentu te o svakom povlačenju proizvoda s tržišta putem sustava brzog uzbunjivanja (RASFF). Sve su informacije bez odgode dostupne na stranicama Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH), a jasna podjela nadležnosti i kontinuirana koordinacija između Ministarstva poljoprivrede, Državnog inspektorata i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu omogućava provedbu brzih i konkretnih mjera u najkraćem vremenskom roku po primitku upozorenja, pri čemu su učinkovitost hrvatskog RASFF sustava i vremenski primjerene reakcije u praktički 100 posto slučajeva prepoznate od strane EK, podsjećaju.

Nacionalni programi monitoringa iz područja sigurnosti hrane iz godine u godinu konstantno se nadograđuju, na temelju rezultata monitoringa prethodnih godina, novih zakonskih propisa i znanstvenih spoznaja. U odnosu na monitoringe iz razdoblja prije 2016., bitno su modernizirani, optimizirani i u najvećoj mjeri uzimaju u obzir sustav procjene rizika na osnovu situacije iz ranijeg razdoblja.Iz Ministarstva ističu i kako je Vlada povećala ukupna sredstva za provedbu ovih monitoringa, s daljnjim blagim trendom porasta, sukladno novim zakonskim odredbama. "Sredstva koja se svake godine ulažu u predmetne monitoringe iznose približno 27 milijuna kuna, a pribroji li se tome i Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima, dolazi se do iznosa većeg od 32 milijuna kuna godišnje, u vidu sredstava koja se kontinuirano ulažu u sigurnost hrane na hrvatskom tržištu te daljnja poboljšanja zaštite potrošača i javnog zdravlja", ističe se u odgovoru iz Ministarstva.

Navode i da je u 2021. određeno provođenje 17 sveobuhvatnih programa kojima se prate i kontroliraju zarazne bolesti životinja koje su zoonoze ili bi mogle imati zoonotski potencijal. Hrvatskoj se od ulaska u EU odobrava sufinanciranje svih programa zdravlja životinja koji su predviđeni proračunom EK - samo za prethodnu 2020. Hrvatskoj je odobreno sufinanciranje programa u iznosu većem od 2,4 milijuna eura. Konačno mjerilo uspješnosti provedbe nekog programa jest ostvarivanje statusa zemlje službeno slobodne od određene bolesti, ističu.

Hrvatska je, nakon niza uspješnih godina rada cijele struke, u 2021. ostvarila dva povijesno značajna statusa - status države službeno slobodne od bjesnoće te status države službeno slobodne od bruceloze goveda.Iz Ministarstva podsjećaju i kako su u mandatu ove Vlade usvojena dva zakona kojima se osigurava učinkovito funkcioniranje sustava službenih kontrola u području hrane, a to su Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu biljaZakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu.

Važnim smatraju da je tim zakonima uspostavljen jedinstveni pravni okvir za integrirani pristup organizaciji, koordinaciji i provedbi službenih kontrola u cijelom poljoprivredno-prehrambenom lancu, što osigurava nastavak funkcioniranja i osiguranja sustava sigurnosti hrane te stručno, učinkovito i racionalno obavljanje službenih kontrola i drugih službenih aktivnosti kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja s ciljem osiguravanja visoke razine zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te dobrobiti životinja.