Dnevne novosti

Izmjenama se Zakon o tržištu kapitala usklađuje s europskim propisima

14.05.2021 07:15 ZAGREB, 13. svibnja 2021. (Hina) - Vlada je sa sjednice u četvrtak u saborsku proceduru uputila prijedlog izmjena Zakona o tržištu kapitala, koje se prvenstveno odnose na daljnje usklađivanje hrvatskog regulatornog okvira za tržište kapitala s pravnom stečevinom EU-a.

Kako je izvijestio potpredsjednik Vlade i ministar financija Zdravko Marić, prijedlogom se u taj zakon prenosi pet europskih direktiva i osigurava provedba dvije uredbe.

Usklađivanje se provodi i s ciljem ukidanja formalnih opterećenja i postizanja ravnoteže između dostatne razine transparentnosti prema klijentu, najviših standarda zaštite i prihvatljivih troškova ispunjenja zahtjeva za pružatelje investicijskih usluga.

Uz usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a, izvijestio je Marić, prijedlogom se dorađuju i pojedine odredbe pa se tako, u cilju zaštite interesa korisnika investicijskih usluga, propisuje da financijsku promociju investicijskih društava, osim tih reguliranih subjekata, mogu obavljati jedino tržišni posrednici.

Uvodi se i izdavanje odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) za statusne promjene burze, osnivanje podružnice izvan Republike Hrvatske, te za stjecanje udjela koji prelazi 25 posto glasačkih prava u drugoj pravnoj osobi. Uz to, Hanfa će ubuduće odobravati i cjenik burze, dodao je Marić.

Također, zbog zaštite malih dioničara dodatno se uređuje postupak povlačenja dionica s uređenog tržišta, dok je dio odredbi važećeg zakona dorađen i s ciljem postizanja veće jasnoće i pravne sigurnosti, objasnio je Marić. 

Izmjene, naime, predviđaju da izdavatelj koji odluči povući dionice s burze mora iznos pravične naknade te elaborat o procjeni fer vrijednosti dionice (kojega je revidirao neovisni ovlašteni revizor), u cijelosti učiniti dostupnim svim dioničarima i objaviti javnosti, najkasnije pet dana prije dana održavanja glavne skupštine na kojoj se odlučuje o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu, a kako bi dioničari mogli donijeti informiranu odluku.

Predloženim se izmjenama uz ostalo propisuje i jedinstveni inicijalni kapital investicijskih društava u ovisnosti o investicijskim uslugama i aktivnostima koje investicijsko društvo obavlja, a sukladno njihovoj veličini i kompleksnosti. Mijenja se i režim odobrenja i nadzora nad pružateljima usluge dostave podataka, a ovlast licenciranja i nadzora nad značajnim pružateljima usluga dostave prelazi u nadležnost Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržište kapitala.

Mijenjaju se i odredbe vezano uz izuzeće primjeni zakonskih odredbi na pružatelje usluga skupnog financiranja, omogućuje burzi da za više kotacije propiše obvezu uvrštenja novog izdanja, sankcije za krštenje te obveze kao i obveza dostave pravovremenih podataka kako bi ulagatelji mogli imati transparentne podatke.

Predloženim bi se izmjenama ukinula i obveza izdavatelja o godišnjoj objavi podataka o stjecanju i držanju vlastitih dionica, s obzirom da se, kako se obrazlaže, u praksi pokazalo da se njome ne postiže dodatna transparentnost, a ta je obveza administrativno opterećenje za izdavatelje.

Izradit će se nacionalni plan razvoja akvakulture

Vlada je na današnjoj sjednici odlučila pokrenuti postupak izrade nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2021. do 2027. godine, čiji je cilj među ostalim jačanje konkurentnosti i poticanje inovacija u sektoru akvakulture.

Nacionalni plan stavit će težište na četiri strateška cilja - povećanje proizvodnosti i otpornosti proizvodnje u akvakulturi na klimatske promjene, jačanje konkurentnosti sektora akvakulture, obnovu ruralnog i obalnog gospodarstva i unaprjeđenje uvjeta života u ruralnim i obalnim područjima te poticanje inovacija u sektoru akvakulture, najavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Vlada je odlučila da će se i ove godine provesti program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka, u koji se uključuju učenici prvih razreda osnovnih škola. Za provedbu tog programa je na proračunskim stavkama Ministarstva poljoprivrede osigurano 1,3 milijuna kuna, od čega će se milijun kuna utrošiti za nabavu meda zapakiranog u nacionalnu staklenku za med, a 300 tisuća kuna za izradu različitih priručnih materijala i njihovu distribuciju.

Školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka prvi je put održan 7. prosinca 2018. godine, a u tri godine održavanja u njemu su sudjelovale ukupno 853 osnovne škole sa 107.587 učenika prvih razreda, a njma je dodijeljen med 597 pčelara.