Dnevne novosti

Sabor danas o uporabi biogoriva u prijevozu

29.04.2021 07:24 ZAGREB, 28. travnja 2021. (Hina) - Sabor u četvrtak nastavlja s radom raspravom o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz, a glavne se promjene odnose na uvođenje novih ciljeva vezanih uz povećanje korištenja obnovljivih izvora u prijevozu do 2030. godine te utvrđivanje načina njihova postizanja.

Direktivama EU uspostavlja se zajednički pravni okvir za promicanje korištenja obnovljive energije u prijevozu na način da se svakoj državi članici propisuje da osigura da udio obnovljive energije u konačnoj potrošnji energije u sektoru prometa bude najmanje 14 posto do 2030., navodi se u obrazloženju zakonskog prijedloga.

Radi uključivanja uporabe obnovljive energije u sektor prometa, svaka država članica određuje obvezu za opskrbljivače gorivom u skladu s okvirnom putanjom koju treba postaviti sama država članica, a koju je potrebno izračunati u skladu s propisanom metodologijom. Metodologija se odnosi na kvalitetu i količine stavljanja pojedinih vrsta biogoriva i načina njihove proizvodnje, obveze smanjenja emisija stakleničkih plinova u cijelom ciklusu od proizvodnje i prerade pojedinih sirovina do krajnje primjene. Također se propisuju kriteriji i način bilanciranja i dokazivanja ostalih oblika obnovljivih izvora odnosno energije u prometu poput vodika i električne energije. 

U vezi ostvarenja propisanih ciljeva navedeno je da se postižu kombinacijom obveza obveznika stavljanja obnovljivih izvora na tržište, korisnika goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru, te županija i velikih gradova kroz poticanje energetske učinkovitosti u prometu i izgradnje infrastrukture za alternativna goriva. Utvrđuje se obveza planiranja i izvještavanja u skladu s Uredbom EU uz prvenstveno uvažavanje obveze povećanja obnovljivih izvora u prijevozu, odnosno da se prilikom oblikovanja mjera javnih politika županija i gradova uključe mjere izgradnje javne infrastrukture za alternativna goriva te da naprave projekcije korištenja obnovljivih izvora u prijevozu u javnim službama.

Također i da se o tome izvješćuje nadležno ministarstvo za energetiku, kroz obvezu izvješćivanja o obnovljivim izvorima u prijevozu i evidentiranja biogoriva i ostale obnovljive energije sukladno zahtjevima održivosti i smanjenja emisija stakleničkih plinova. Također se predviđa usklađivanje s odredbama Direktive koje se odnose na količine, kakvoću i način plasmana pojedinih biogoriva, naprednih goriva odnosno ostalih obnovljivih izvora energije za prijevoz. Utvrđuje se i usklađivanje s odredbama Direktive koje se odnose na sirovine za proizvodnju biogoriva, naprednih biogoriva i goriva odnosno ostalih obnovljivih izvora energije za prijevoz u smislu njihovog porijekla i održivosti prerade odnosno proizvodnje.