Dnevne novosti

Hanfa kod 8 leasing društava utvrdila nezakonitosti i nepravilnosti u postupanju

23.04.2021 07:10 ZAGREB, 22. travnja 2021. (Hina) - Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u izvanrednom nadzoru 9 leasing društava, koja pokrivaju više od 90 posto ukupne imovine tog tržišta u Hrvatskoj, utvrdila je nezakonitosti i nepravilnosti pri izračunu kamatnih stopa kod njih 8, procijenivši da je nepravilnostima obuhvaćeno više od 50 tisuća ugovora o leasingu.
U priopćenju objavljenom u četvrtak nakon sjednice Upravnog vijeća, iz Hanfe navode da su, potaknuti utvrđenim nezakonitostima i nepravilnostima pri izračunu kamatnih stopa u nadzoru provedenom prošle godine nad društvom Raiffeisen leasing, pokrenuli izvanredni postupak nadzora nad još 9 većih leasing društava, čime je obuhvaćeno više od 90 posto ukupne imovine leasing tržišta u Hrvatskoj. Pri tome su za njih osam utvrđene slične nezakonitosti i nepravilnosti i to za: BKS – leasing Croatia, Erste&Steiermaerkische S-Leasing, Impuls Leasing, Mercedes Benz Leasing Hrvatska, HETA Asset Resolution Hrvatska, OTP Leasing, PBZ-LEASING, i UniCredit Leasing Croatia. 

Prema procjenama te regulatorne agencije, nepravilnostima je obuhvaćeno više od 50 tisuća ugovora o leasingu. Nadzor Hanfe odnosio se prvenstveno na izračun kamatnih stopa u razdoblju od 2008. do 2020. godine. Pritom je utvrđeno je da su u tom razdoblju leasing društva neopravdano i jednostrano mijenjala kamatnu stopu u aktivnim ugovorima o leasingu (maržu ili ukupnu kamatnu stopu) na štetu primatelja leasinga, a za što nisu imala jasnu pravnu osnovu niti opravdan razlog te o tim izmjenama nisu obavještavala primatelje leasinga na prikladan način, kaže se u priopćenju. Napominje se da je time izbjegnut mogući utjecaj primatelja leasinga na izmjenu bitnog elementa ugovora o leasingu. To znači, pojašnjavaju, da su sva spomenuta leasing društva, temeljem jednostranog određivanja kamatne stope, obračunavala leasing rate/obroke po kamatnim stopama koje su bile veće od početno ugovorenih.  Leasing društava su utjecala na visinu kamatne stope na način da su neosnovano mijenjala visinu kamatne stope ili marže odnosno nisu usklađivala promjenjive kamatne stope s promjenama tržišnih vrijednosti referentnih kamatnih stopa, pa su primatelji leasinga tijekom trajanja ugovora platili ukupno veći iznos od onoga kojeg su trebali prema prvotno ugovornim odredbama.

Tijekom nadzora Hanfe, društvo Unicredit leasing Croatia dostavilo je obavijest i dokaze o povratu preplaćenih sredstava (leasing rata/obroka) primateljima leasinga, čije su ugovorne odredbe na opisani način izmijenjene, držeći se pritom općeg zastarnog roka. Na isti način temeljem prethodno provedenog nadzora, povrat preplaćenih sredstava primateljima leasinga izvršilo je i društvo Raiffeisen leasing, navode dalje iz Hanfe.

Hanfa je u nadzoru utvrdila i da su određene ugovorne odredbe koje pojedina leasing društva primjenjuju u svom poslovanju, a koje se odnose na obračun kamatnih stopa/leasing obroka, nejasne i nerazumljive primateljima leasinga zbog čega se proces obračuna, ali i izmjene kamatnih stopa i dalje odvija na nejasan i netransparentan način. Pri tome je, kod ugovora pojedinih leasing društava o financijskom leasingu namijenjenih potrošačima, utvrđeno i da ugovorne odredbe nisu u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju. Leasing društvima kod kojih su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti Hanfa je naložila da s primateljima leasinga počnu sklapati ugovore na jasan i razumljiv način tako da u njima bude jasno određen način obračuna kamatnih stopa i leasing obroka te uvjeti njihove izmjene te da ugovore usklade sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju u dijelu obračuna kamata. 

Kako se dalje ističe, na temelju utvrđenih nepravilnosti u dijelu obračuna kamata, leasing društva su dužna Hanfi dostaviti pisano očitovanje o aktivnostima koja su poduzela prema primateljima leasinga čije su ugovorne obveze neosnovano, netransparentno i jednostrano izmijenjene. Također, Hanfa je leasing društvima naložila i objavu cjelokupnog rješenja na naslovnici njihovih internetskih stranica u trajanju od 60 dana, a sve kako bi primatelji leasinga i cjelokupna javnost bili jasno i transparentno informirani, zaključuje se u priopćenju.