Dnevne novosti

Analiza presude Bajčić protiv Hrvatske

19.04.2021 07:25 Ured zastupnika pripremio je analizu presude Europskog suda za ljudska prava Bajčić protiv Hrvatske u kojoj presudi je Europski sud utvrdio da nije bilo povrede načela ne bis in idem iako je podnositelj zbog iste prometne nesreće osuđen za prekršaj zbog prebrze voženje i za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće.

Ova presuda je važna jer je Europski sud, nakon što je primjenom tzv. kriterija Engel utvrdio da se i konkretni prekršajni postupak treba smatrati „kaznenim“ u autonomnom konvencijskom značenju te riječi, primijenio test povezanosti u vremenu i naravi. Europski sud je ponovio kada je dopušteno voditi dva „kaznena“ postupka za isto protupravno ponašanje. Konkretno, utvrdio je da su prekršajni i kazneni postupci bili dovoljno povezani u naravi i vremenu te su stoga bili sukladni kriteriju bis iz članka 4. Protokola br. 7. uz Konvenciju. Naime, oba postupka, koja su pokrenuta u gotovo isto vrijeme, obuhvatila su različite aspekte protupravnog ponašanja (prebrza vožnja i prouzročenje smrti) te su nastojala ostvariti komplementarne svrhe (kažnjavanje zbog prebrze vožnje i kažnjavanje zbog posljedica prebrze vožnje). Europski sud je zaključio da je postojala odgovarajuća razina suradnje između dvaju sudova u oba postupka u pogledu prikupljanja i ocjene dokaza te utvrđivanja činjenica, a izrečene kazne su bile razmjerne težini kaznenog djela.

Analizu presude pročitajte ovdje