Dnevne novosti

Sabor prihvatio izmjene Zakona o lokalnim izborima

12.04.2021 07:30 izbori
ZAGREB, 9. travnja 2021. (Hina) - U Hrvatskom saboru je u petak prihvaćen prijedlog izmjena Zakona o lokalnim izborima, kojim se pooštravaju uvjeti pod kojima birači i političke stranke smiju kandidirati osobe za člana predstavničkog tijela, tj. općinskog  načelnika, gradonačelnika, župana i njihovog zamjenika.

Donošenjem zakona precizirane su zakonske odredbe koje se odnose na prestanak mandata člana predstavničkog tijela, odnosno općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovog zamjenika. Posebno u slučaju pravomoćne sudske presude kojom je osuđen za kaznena djela na kaznu zatvora, ili je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro ili je na tu osobu primijenjena uvjetna osuda, kao i u slučaju prestanka mandata zbog odjave prebivališta s područja jedinice lokalne samouprave.

Vladin predstavnik Sanjin Rukavina prihvatio je amandmane Kluba HDZ-a na predložene izmjene Zakona o lokalnim izborima, kojima se ublažavaju ranije predložena stroža pravila kandidiranja na izborima te razlozi prestanka mandata lokalnih dužnosnika. Ublažena je odredba po kojoj se, već na svibanjskim lokalnim izborima, neće moći kandidirati osobe pravomoćno osuđene na zatvor od najmanje šest mjeseci ili im je ta kazna zamijenjena radom za opće dobro te uvjetnom osudom. Klub HDZ-a predložio je, naime, da se ta zabrana ne odnosi na osobe koje su pravomoćno osuđene na kaznu zatvora za kaznena djela počinjena iz nehaja, ako im je kazna zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom.

Vlada je djelomično prihvatila amandmane klubova SDP-a, Glasa i Centra, pa će članu predstavničkog tijela, načelniku, gradonačelniku i županu mandat prestati danom odjave prebivališta s područja jedinice, bilo da se odjavi osobno ili po službenoj dužnosti. Prihvaćeni su i amandmani kojima se ublažavaju razlozi prestanka mandata člana predstavničkog tijela te općinskog načelnika, gradonačelnika te župana i njihovih zamjenika.Dakle, neće prestati mandat vijećnika, načelnika, gradonačelnika i župana koji je počinio kazneno djelo iz nehaja te je osuđen na kaznu zatvora, a ona mu je zamijenjena radom za opće dobro ili uvjetnom osudom.