Dnevne novosti

Sabor danas o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu javne nabave

08.04.2021 07:25 ZAGREB, 7. travnja 2021. (Hina) - Hrvatski će sabor u četvrtak nastaviti s radom raspravom o Konačnom prijedlogu izmjena Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, kojima se postiže se usklađenje prava i obveza članova komisije.

S obzirom da članovi Državne komisije nisu državni dužnosnici niti pravosudni dužnosnici, a nedostatnost reguliranja njihovog statusa je prepoznata i u Akcijskom planu za 2019. i 2020. uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. kao koruptivni rizik, potrebno je kao instrument antikoruptivnog učinka regulirati njihova prava i obveze, navodi se. Pri tome je potrebno uvažiti specifičnost pravnog položaja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i činjenicu da su članovi obveznici primjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa te se smatraju dužnosnicima u smislu tog zakona, iako tako nisu navedeni, niti se na njih primjenjuju pravila Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, navodi se u obrazloženju.

Također, zakonskim se prijedlogom unose odredbe kojima se osigurava kontinuitet rada tijela. Precizno se utvrđuje početak i završetak mandata te se dodaju odredbe vezane za prestanak mandata po sili zakona koje do sada nisu bile obuhvaćene. Predlaže se i javni poziv kao način odabira kandidata koje će Vlada predložiti Hrvatskome saboru.