Dnevne novosti

Hanfa: 16 posto žena u upravama tvrtki izlistanih na burzi

09.03.2021 07:10 ZAGREB, 8. ožujka 2021. (Hina) - U ukupnom broju članova u upravama društava koja kotiraju na Zagrebačkoj burzi žene čine 16 posto, a u ukupnom broju članova nadzornih odbora 22 posto, podaci su iz sudskog registra za kraj 2020. godine o kojima je u ponedjeljak izvijestila Hanfa.
Iz Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u svom su priopćenju u povodu obilježavanja Međunarodnog dana žena istaknuli da njihov Kodeks korporativnog upravljanja pokazuje da su Hrvatska i EU još daleko od rodne ravnopravnosti u upravama i nadzornim odborima kompanija na burzi. Prema podacima Hanfe, u posljednjih desetak godina došlo je do značajne promjene spolne strukture u nadzornim odborima kompanija na Zagrebačkoj burzi te je udjel žena povećan s 18 posto u 2010. godini na 35 posto u 2019. godini.

No u 2020. godini dolazi do ponovnog smanjenja njihovog udjela zbog povlačenja jednog dijela izdavatelja s uvrštenja na uređenom tržištu, pa je taj udjel lani iznosio 22 posto. U istom promatranom razdoblju spolna struktura u upravama izdavatelja dionica nije se značajno mijenjala te se kretala između 12 i 17 posto, a lani je iznosila 16 posto. Kako je istaknuto u priopćenju, posljednjih desetljeća na razini Europske unije poduzimaju se mnogobrojni napori da se poveća prisutnost žena u upravama i nadzornim odborima kompanija, a oni su uglavnom usmjereni na usvajanje različitih preporuka ili poticanje kompanija na donošenje vlastitih pravila za postizanja ravnoteže u spolnoj strukturi uprava i nadzornih odbora.

Usvajanjem novog Kodeksa korporativnog upravljanja, u listopadu 2019. godine, tim nastojanjima se pridružila i Hanfa, koja je njime aktualizirala pitanje spolne ravnopravnosti u upravama i nadzornim odborima kompanija čiji su vrijednosni papiri uvršteni na Zagrebačku burzu, te je prvi put unesena odredba koja uređuje pitanje udjela žena i rodne ravnopravnosti u upravama i nadzornim odborima, podsjetili su iz Hanfe. Novi Kodeks tako propisuje da nadzorni odbor kompanije mora svakih pet godina odrediti ciljani postotak ženskih članova u upravi i nadzornom odboru, a koji se mora realizirati u petogodišnjem razdoblju. Cilj mora biti objavljen u godišnjem izvješću društva zajedno s objašnjenjem zašto je odabran upravo taj postotak, planom ostvarivanja te izvještajem o napredovanju prema postavljenom cilju. Kodeksom nije određeno koji je poželjan postotak žena u upravi i nadzorom odboru, već se definira da društvo treba postaviti takav cilj te će Hanfa u nadolazećim godinama pratiti na koji će način nadzorni odbori pristupiti toj problematici, napomenuli su.

Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman istaknuo je da je jednakost između žena i muškaraca jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije, no usprkos namjerama da se dosegne postotak od 40 posto do 2020. godine, podaci još uvijek nisu zadovoljavajući. "Hanfa je kroz novi Kodeks korporativnog upravljanja aktualizirala pitanje spolne ravnopravnosti u upravama i nadzornim odborima društava čije su dionice uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze. Novim je Kodeksom prvi put unesena odredba kojom se uređuje pitanje rodne ravnopravnosti u upravama i nadzornim odborima te je to dobar način da te kompanije rodnu ravnopravnost na najvišim upravljačkim pozicijama definiraju kao važan strateški cilj i u tome postanu primjer i drugim društvima“, rekao je Žigman u izjavi koja se prenosi u priopćenju.