Dnevne novosti

Odbijena tužba gospićkih maturanata zbog poništenja državne mature

26.02.2021 07:10 RIJEKA, 25. veljače 2021. (Hina) - Upravni sud u Rijeci odbio je tužbeni zahtjev dvoje učenika gospićke gimnazije za poništenje ispita državne mature, uz obrazloženje da je dokazana sumnja na prepisivanje prilikom polaganja ispita iz matematike na osnovnoj i višoj razini, izvijestili su u četvrtak sa suda.
Presuda nije pravomoćna, a stranke imaju pravo žalbe Visokome upravnom sudu Republike Hrvatske. "Pri objavi presude ukratko je obrazloženo da je dokazana opravdana sumnja na prepisivanje prilikom polaganja ispita državne mature iz predmeta matematika na osnovnoj i višoj razini. Cjeloviti razlozi bit će izneseni u pisanom otpravku presude koji će strankama biti upućen u roku od 15 dana". Iz suda su naveli da na ročištu u četvrtak stranke nisu iznijele bitno nove navode ni prijedloge pa je rasprava zaključena, uz objavu presude.

Prvo ročište u ovom sporu je održano 28. siječnja, nakon što je dvoje maturanata gospićke gimnazije podignulo na Upravnom sudu u Rijeci tužbu protiv Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja jer im je poništen lanjski ispit državne mature. Na tom ročištu je saslušana svjedokinja, viša stručna savjetnica Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, profesorica koja je na državnoj maturi u Gospiću sudjelovala kao koordinatorica za matematiku. Tužitelji su smatrali kako prije donošenja odluke o poništenju državne mature iz matematike na osnovnoj i višoj razini trebalo provesti ispitni postupak i omogućiti izjašnjavanje o sumnji na prepisivanje.

Iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja su, pak, navodili da je prilikom ocjenjivanja ispita iz matematike na osnovnoj i višoj razini, održanih u gospićkoj gimnaziji 23. i 24. lipnja 2020., utvrđeno da postoji opravdana sumnja na moguće prepisivanje zbog čega su poništeni ispiti državne mature iz tih predmeta za šest učenika i određeno je ponovno polaganje ispita.Uz to, u Nacionalnom centru su smatrali da je taj centar ovlašten neposredno riješiti stvar.