Aktualnosti

Povećava se broj javnih bilježnika

Broj javnih bilježnika u Hrvatskoj će se nakon 1. svibnja, kada završi javna rasprava o novom pravilniku, povećati s dosadašnjih 334 na 360.

Ministarstvo pravosuđa, koje je izradilo novu javnobilježničku mrežu, navodi da javnobilježnička usluga mora biti što dostupnija građanima, a kao razlog povećanja broja ureda navodi "veličinu i pripadajući broj stanovnika te broj poslovnih subjekata pojedinog pravosudnog područja, uvažavajući pojedine inicijative jedinica lokalne samouprave i javnih bilježnika te inicijative Europske komisije za liberalizaciju profesije javnih bilježnika".
Opširnije...